Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Správní rada

PhDr., Ing. Zdenka Klapalová, CSc. - prezident správní rady

KNIGHT FRANK, spol. s r. o., ředitelka a partnerka

Zdeňka Klapalová po dokončení studia oboru ekonomicko-matematických výpočtě na Vysoké škole ekonomické v Praze pracovala jako asistent a později odborný asistent na katedře Teorie řízení stejné instituce. Současně byla konzultantem řady místních i mezinárodních společností. Získala ocenění Ekonomického ústavu Československé akademie věd „Nejlepší mladý ekonom roku 1988“. V roce 1991 úspěšně dokončila postgraduální studium v oboru Plánování a management. Během svého působení na VŠE také zajišťovala asistenci společnostem jak v Československu, tak v zahraničí (Světová banka, České radiokomunikace). V roce 1991 založila pobočku společnosti Ryden v Československu. Později se stala partnerkou této společnosti ve Velké Británii a měla velký vliv na prodej Ryden společnosti Knight Frank. V současné době je ředitelkou a partnerem společnosti Knight Frank v České republice. Je prezidentkou ARTN.

Dr. Tomáš Drtina - viceprezident správní rady 

GfK Czech, s.r.o., Managing Partner

Tomáš Drtina je spolumajitelem firmy GfK Czech a ředitelem této společnosti. Doktorský titul obdržel na UK Praha v oboru ekonomické a regionální geografie. Po krátkém působení ve Výzkumném ústavu obchodu byl v roce 1991 spoluzakladatelem výzkumné a poradenské společnosti INCOMA. Ta se věnuje marketingovým výzkumům zaměřeným především na oblast maloobchodu a nákupního chování a nejrůznějším typům regionálních analýz. Poradensky se INCOMA podílela na více než stovce developerských realitních projektů. V roce 2000 se tato společnost stala součástí celosvětové skupiny GfK. V rámci této skupiny působí Tomáš Drtina též na pozici GfK Regional Lead Retail Research and Shopper Insight CEE&META. Je také členem členem European Research Group při International Council of Shopping Centres a členem českého řídícího výboru ICSC. Ve správní radě ARTN působí od roku 2001.

JUDr. Gabriel Achour - člen správní rady

AK Achour & Hájek, advokát

JUDr. Gabriel Achour je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Achour & Hájek s.r.o., zapsaným advokátem u České advokátní komory a rozhodcem Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studoval na University of London. Specializuje se na akvizice, nemovitostní transakce včetně jejich financování, infrastrukturální projekty v oblasti dopravy a řešení sporů včetně mezinárodních arbitráží.

Mgr. Emil Holub - člen správní rady

Clifford Chance LLP, partner

Emil Holub je partnerem pražské advokátní kanceláře Clifford Chance a vedoucím nemovitostní praxe. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od roku 1997 je členem České advokátní komory. V roce 1995 absolvoval postgraduální studium v oboru mezinárodní obchodní právo na TMC Asser Institute v Haagu a ve stejném roce začal působit v pražské kanceláři Clifford Chance. Je uznávaným odborníkem v oblasti práva nemovitostí, který má rozsáhlé zkušenosti s nejrůznějšími aspekty nemovitostního práva. Specializuje se na fúze a akvizice v oblasti nemovitostí a developerské projekty v České republice i v rámci celého regionu.

Ing. Lenka Kostrounová - člen správní rady

ČSOB, a. s., ředitelka útvaru financování nemovitostí

V oblasti financování nemovitostí se Lenka Kostrounová pohybuje více jak 15 let. V rámci ČSOB je spolu se svým týmem odpovědná za financování nemovitostí na území České Republiky. Úkolem jejího útvaru je zajišťovat na míru šitý finanční servis klientům podnikajícím v oblasti real estate development a všem těm, pro něž je vlastnictví, správa či pronájem nemovitostí klíčové v jejich podnikání. Během své kariéry úspěšně strukturovala financování pro desítky nemovitostních projektů v objemu několika miliard Kč. Lenka Kostrounová je členkou správní rady ARTN od roku 2012.

Mgr. Jiří Pácal - člen správní rady

Central Europe Holding a.s., ředitel

Jiří Pácal vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha.  Od roku 1991 se začal věnovat oblasti nemovitostních obchodů, investic, správy a pronájmů, fungování bytového trhu, konzultační a výukové činnosti. Zastával a zastává posty ve výkonných i statutárních orgánech mnoha společností různých zaměření. Zabývá se  převážně  bytovou problematikou, dlouhodobým  monitorováním realitního trhu, konzultační a poradenskou činností, správou a provozem nemovitostí. Od roku 1996 působí jako ředitel a člen představenstva Central Europe Holding a. s. se zaměřením na vlastní investice a jejich rozvoj, je místopředsedou představenstva Městské realitní Poděbrady a.s. spravující komunální majetek města Poděbrady, od roku 2004 je statutárním členem Centra Paraple o.p.s. Od roku 2001 je členem ARTN a od roku 2003 zasedá v její správní radě.

Ing. Petr Palička - člen správní rady

Penta Investments, ředitel

Petr Palička absolvoval studia na ČVUT, Stavební fakultě, obor konstrukce a dopravní stavby. Po absolvování nastoupil do společnosti Pragoprojekt, kde od roku 1984 pracoval jako projektant mostů. V roce 1990 s kolegy založil společnost Pontex, kde pracoval v oddělení diagnostiky stavebních konstrukcí. V letech 1993 a 1994 pracoval ve Velké Británii  ve společnosti Gifford and Partners v oddělení speciálních studií stavebních konstrukcí. Po návratu nastoupil v roce 1994 do nově vzniklé britské pobočky společnosti Bovis v České republice,  kde pracoval na různých pozicích. Kromě jiného byl zodpovědný za přestavbu a přístavbu Kongresového paláce Praha pro potřeby zasedání Měnového fondu a Světové banky v Praze v roce 2000. Od roku 2000 do roku 2007 pracoval na pozici generálního ředitele Bovis pro Českou republiku, Slovensko a Chorvatsko, byl členem vedení Bovis pro CEE. Společnost Bovis v tomto období řídila stavby jako výstavbu terminálu Sever na letišti v Praze, výstavbu haly Sazka, výstavbu Řízení letového provozu v Jenči u Prahy a dalších cca 120 staveb. Od roku 2007 pracuje ve společnosti Penta Investments jako ředitel divize Real Estate pro Českou Republiku. 

Ing. Radek Pokorný - člen správní rady

AGANA GROUP, jednatel

Radek Pokorný vystudoval Stavební fakultu v Praze obor ekonomika a řízení ve stavebnictví. V letech 1993 – 2000 se spolupodílel na realizaci bytového projektu Hvězda v Praze 6 – Petřinách se společností Areass a.s. Od r. 1995 stál u zrodu společnosti AGANA a.s., která je součástí skupiny AGANA GROUP, jejímž nosným programem je development komerční a bytové výstavby a hotelové sítě rezidencí a butik hotelů v Praze 1. V roce 2000 dokončil administrativní objekt Jankovcova 23 v partnerské spolupráci se skupinou CGI & Partners (USA), v roce 1999 se stejnou skupinou vstoupil do účelového joint venture s ING Real Estate pro projekt v bývalém Holešovickém pivovaru. V r. 2001 dokončil bytový projekt Rezidence nad Závěrkou v Praze 6 a v současné době AGANA a.s. připravuje výstavbu 180 bytových jednotek v Praze 7 – River Lofts a projekt 130 bytových jednotek v Praze 5 (Sacre Coeur Garden) a dále projekt administrativního centra na pozemku u Evropské ulice v sousedství hotelu Diplomat. Hotelový development je pod hlavičkou společnosti Hidden places s.r.o.: a to rezidence Domus Henrici a Domus Balthasar. Je členem správní rady ARTN.

Ing. Marcel Soural - člen správní rady

Trigema, a.s. - ředitel

Marcel Soural vystudoval Stavební fakultu ČVUT Praha. Je zakladatelem a v současné době jediným akcionářem a ředitelem společnosti Trigema a.s. (založena v r. 1994), která je developerskou skupinou s vlastní stavební společností a s vlastní firmou na správu budov a facility management. Je rovněž místopředsedou správní rady Centra Paraple o.p.s., členem správní rady Czech Photo o.p.s. a členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.