Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Dozorčí rada

Ing. Jan Sadil - předseda dozorčí rady

Hypoteční banka, generální ředitel

Jan Sadil po ukončení Stavební fakulty ČVUT pracoval v oblasti oceňování nemovitostí. V následujícím roce nastoupil do Komerční banky do nově vznikajícího oddělení hypotéčního úvěrování, kde postupně působil v různých pozicích. Od roku 2000 zastával post ředitele odboru úvěry občanům Komerční banky. V roce 2001 byl jmenován členem představenstva Českomoravské hypotéční banky, a.s. V současnosti je předsedou představenstva a generálním ředitelem Hypoteční banky. Je absolventem postgraduálního studia Soudního inženýrství na Ústavu soudního inženýrství při VÚT v Brně a Peněžní ekonomie a bankovnictví na VŠE. Zastupuje HB, a.s. v Komisi pro hypotéční úvěrové obchody v rámci Bankovní asociace. Je členem správní rady ARTN.


Pavel Kliment

KPMG Česká republika, partner

Pavel Kliment byl jmenován partnerem v roce 2010. Zaměřuje se na auditní služby především pro klienty ze sektoru nemovitostí, těžebního průmyslu a obchodu. V oblasti finančního řízení se věnuje zejména poradenství při konverzi na IFRS a při konsolidaci. Soustředí se též na další rozvoj poradenských služeb zaměřených na řízení rizik pro společnosti podnikající v sektoru nemovitostí.


Ing. Zdeněk Válka

Stewart Title Limited, country manager

Ing. Zdeněk Válka založil a v České republice a na Slovensku vede pobočku americké nadnárodní společnosti Stewart Title. K tomu mu pomáhá dokončené vysokoškolské studium v oboru geodézie a kartografie a dlouholeté zkušenosti z práce v „management consultingu“, pojišťovnictví a zahraničním obchodě. Svoji profesionální kariéru začal v zahraničním obchodě a strávil několik let v Kanadě. Před nástupem do společnosti Stewart pak působil několik let na manažerské pozici ve světovém pojišťovacím gigantu AIG. Se společností Stewart přivedl a na trhu úspěšně etabloval produkt "title insurance".