Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Zdenka Klapalová popatnácté prezidentkou ARTN

Valná hromada jednomyslně potvrdila stávající složení správní a dozorčí rady ARTN. Funkce prezidentky se patnáctým rokem v řadě ujímá Zdenka Klapalová. Nastartované změny vedoucí k větší profesionalizaci asociace podpoří nová moderní vizualizace loga.

Členové ARTN hlasovali na své řádné valné hromadě o složení řídících orgánů asociace a o strategických prioritách pro příští rok. Dozorčí rada zůstává pracovat ve složení Jan Sadil (Hypoteční banka), Pavel Kliment (KPMG Česká republika) a Zdeněk Válka (Stewart Limited). V devítičlenné správní radě znovu zasednou Gabriel Achour (advokátní kancelář (Achour & Hájek), Emil Holub (Clifford Chance), Lenka Kostrounová (ČSOB), Jiří Pácal (Central Europe Holding), Radek Pokorný (bpd development), Petr Palička (Penta Investments) a Marcel Soural (Trigema).

Do čela ARTN byla do funkce prezidentky jednomyslně zvolena Zdenka Klapalová, partnerka českého zastoupení mezinárodní společnosti Knight Frank a členka řídícího výboru Knight Frank pro Evropu, která se tak stává historicky nejdéle působící prezidentkou české neziskové oborové organizace. Do funkce viceprezidenta byl znovuzvolen Tomáš Drtina, ředitel výzkumné agentury GfK v České a Slovenské republice.  

Během valné hromady se členové ARTN poprvé oficiálně seznámili s novým korporátním designem, který byl představen u příležitosti blížícího se výročí 15 let vzniku asociace. Nový design loga má podpořit nastartované změny v posledních dvou letech a posílit moderní vizualizaci ARTN.

Valná hromada se dále usnesla na klíčových prioritách pro rok 2016, mezi něž patří především další rozvoj členské základny, propagace Trend Reportu jako klíčového nástroje k profilaci ARTN a podpora činnosti pracovních skupin. 

*****

 Tisková zpráva ke stažení: 

O Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, nyní již zájmovým spolkem, který byl založen v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zašťituje prestižní soutěž Nejlepší z realit/Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. ARTN je součástí databáze konzultujících organizací DataKo v rámci vládního systému RIA hodnotícího dopad připravované legislativy. Více na www.artn.cz.
 
 
Monika Kofroňová
výkonná manažerka, tisková mluvčí
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
Ječná 39a
120 00 Praha 2 – Nové Město
Tel:+420 774 272 393
E-mail: info@artn.cz
www.artn.cz