Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Dámy a pánové, vážení členové ARTN,

s blížícím se podzimem vrcholí i přípravy na 19. ročník soutěže Best of Realty 2017. Dovolte mi vás informovat, že také letošním rokem je odborným garantem soutěže Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, která v jejím rámci každoročně uděluje Výroční cenu ARTN – AWARD FOR EXCELLENCE za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Stejně jako v minulých letech si vás proto dovoluji vyzvat, abyste podávali své návrhy nominací na tuto prestižní cenu.

Nominovat lze osobnosti či projekty, které se zásadním způsobem zasloužily o rozvoj oboru, přesahují společenský kontext či dosahují mimořádného významu pro nemovitostní trh v České republice.

V loňském roce v hlasování zvítězilo Mezinárodní výzkumné centru ELI v Dolních Břežanech u Prahy, v roce 2015 Stavební fórum, v roce 2014 Centrum současného umění a designu DOX, v roce 2013 byla cena předána Jiřímu Antošovi za projekt Mirakulum v bývalém vojenském areálu ve středočeských Milovicích. Ing. Janu Světlíkovi byla udělena cena v roce 2012 za jeho významný počin v revitalizaci Dolních Vítkovic v Ostravě, v roce 2011 jsme touto cestou ocenili práci a angažovanost ing. Zdeňka Lukeše - architekta, kritika a historika české architektury, uznávaného odborného autora a  vysokoškolského pedagoga. Držitelem Výroční ceny ARTN 2010 se stalo Centrum Paraple za vybudování přístavby pro pobytové a ambulantní programy pro osoby s poraněním míchy, v roce 2009 Židovská obec za realizaci projektu Dům sociálních služeb Hagibor, v předcházejících letech byla cena udělena rovněž předsedovi Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karlu Večeřovi.

Věřím, že každou nominaci pečlivě uvážíte a že zasláním svého návrhu podpoříte renomé Výroční ceny ARTN. Zasílat své návrhy můžete na adresu info@artn.cz, nejpozději však do pátku 6. října 2017.

Děkujeme a těšíme se na zprávy od vás.