Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Vážení kolegové, členové ARTN, milí přátelé,

dovolte mi vám na sklonku roku poděkovat za vaši přízeň a aktivitu.

Byl to rok naplněný společnou prací. Český realitní trh je atraktivní pro zahraniční investory, investice se staly motorem celého trhu a situace se v některých segmentech vyvíjela dokonce ještě lépe, než jsme očekávali. Přesto vidíme prostor pro zlepšení.

Společně jsme se zaměřili na řešení problematické situace spojené s Pražskými stavebními předpisy a potažmo situací týkající se developmentu v Praze. Poděkování patří zejména všem členům i externím odborníkům, kteří se angažovali v rámci naší pracovní skupiny Stavební právo. 

Ukázalo se však, že problematika je mnohem širší a dotýká se obecně tématu role státní správy a samosprávy v urbanismu měst a procesu regulace, spolupráce soukromého a veřejného sektoru na rozvoji českých měst a obcí a obecně i tématu svobody a ekonomické moci. Chceme tato témata dále rozvíjet, máme řadu námětů na systémové změny a snažíme se zájem o další rozvoj trhu hájit také ve spolupráci s dalšími partnery.

Jako první nás v příštím roce čeká pravidelný lednový průzkum ARTN. Jak už jsme předem avizovali, chtěli bychom jej věnovat především vašemu pohledu na další územní rozvoj, a to nejen v hlavním městě. Tentokrát jeho prostřednictvím nechceme akcentovat nešvary českého realitního trhu, naopak. Zaměřujeme se v něm na pozitivní potenciál trhu a podporujeme především dialog všech zúčastněných stran. Průzkum startuje 11. 1. a věřím, že tři jedničky budou symbolem dobrého a úspěšného roku 2016, v němž naše ARTN oslaví významné 15leté výročí svého vzniku.

Při této příležitosti připravujeme i další novinky, které jsou součástí pokračující profesionalizace Asociace a vytvoření partnerského zázemí pro vás, naše členy. Víc však nemohu v tuto chvíli prozradit, protože půjde o narozeninové překvapení!

Na závěr mi opět dovolte poděkovat těm, bez jejichž finanční podpory by ARTN nemohla fungovat ani se dále rozvíjet – našim sponzorům.  Snad jsme dokázali naplnit jejich očekávání, neboť se nám podařilo získat důvěru i pro rok 2016 a pokračujeme ve spolupráci ve stejné sestavě.

Jménem svým i jménem správní a dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí vám přeji klidné svátky vánoční a mnoho zdraví v novém roce.

Zdenka Klapalová