Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Trend Report 2016: porostou ceny i kvalita nemovitostních projektů

Praha, 28. dubna 2016 – Příliv investorů podpořený dostatkem kapitálu a důvěrou v domácí ekonomiku vytváří dobré podmínky pro další rozvoj českého realitního trhu. Pokračuje pozvolný růst cen, zejména v rezidencích, a přibývá ryze českých subjektů v oblasti investic. Tlak poptávky na zvyšování kvality projektů zesiluje.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) dnes zveřejnila Trend Report 2016, odbornou studii považovanou za nejobsáhlejší přehled českého realitního trhu. Letošní 9. edice staví tradičně na stanoviscích a erudici autorského kolektivu, který tvoří oslovených 18 expertů z hlavních segmentů v oblasti real estate, a opětovně i na výsledcích pravidelného novoročního průzkumu ARTN mezi více než 150 realitními profesionály.

Domácí realitní trh se nachází ve velmi příznivé a zdravé kondici, roste důvěra v domácí ekonomiku a očekává se, že letošek i rok nadcházející budou ve znamení mírně rostoucích cen. Na trhu sílí trend, kdy poptávka vytváří důležitý tlak na zvyšování kvality projektů, a to jak na straně investorů, tak koncových uživatelů. „Vyhlídky pro další rozvoj nemovitostního trhu v nejbližších dvou letech jsou dobré. Ti, kteří na českém realitním trhu vytrvali a poradili si v době tržního propadu, dnes nemusí litovat,“ uvádí k hlavním závěrům Trend Reportu prezidentka ARTN Zdenka Klapalová.

Od příštího roku by se mohly ceny nemovitostí postupně ještě mírně navýšit. „Bude-li oživení ekonomické aktivity pokračovat, předpokládaný meziroční cenový nárůst by se mohl dostat až na 5 – 6 %, uvádí Zdenka Klapalová a dodává: „I přes pozitivní atmosféru vnímáme, že trh je stále nepříznivě ovlivněn dopadem nestabilní a nekonzistentní legislativy. Zkušení developeři se přesto v tomto prostředí snaží fungovat. Zásadní otázkou pro další vývoj bude schválení koncepce územního rozvoje Prahy.“ 

To se částečně odráží i v ústředním motivu letošního Trend Reportu, kterým je otázka nové výstavby versus revitalizace již existujících prostor. Jaká je udržitelnost hodnoty nové výstavby a jak dále pracovat s nemovitostmi, které již stojí, opotřebovávají se a stárnou? Téma, které je v současnosti medializováno zejména v souvislosti s administrativními budovami a retailovými centry, je v Trend Reportu nosné i pro ostatní popisované oblasti – rezidence, hotely, průmyslové prostory. Ve svých komentářích se jej však dotýkají i autoři ostatních kapitol, například Property Management nebo Financování.

Do poslední jmenované kapitoly byla z těchto důvodů zařazena nová podkapitola Oceňování. „Vhled do problematiky valuací včetně komentáře k moderním standardům a mezinárodním principům nám v Trend Reportu dlouhodobě chyběl,“ uvádí Monika Kofroňová, výkonná manažerka ARTN. „Tento dluh se podařilo letos splnit a věřím, že čtenáře Trend Reportu náš nezávislý pohled na praxi odhadců v České republice zaujme,“ dodává.

Kromě nové podkapitoly je Trend Report v letošním roce obohacen také o dvě sondy. V první z nich poskytla Česká bankovní asociace komentář k významným legislativním změnám v roce 2016, kam na první místo bezesporu patří novela insolvenčního zákona. Sonda se věnuje i novele nového občanského zákoníku, k jejímuž projednávání se Poslanecká sněmovna dostane nejspíše letos, a v neposlední řadě novému zákonu
o spotřebitelském úvěru, který upravuje mimo jiné úvěry na bydlení. Druhá sonda nabízí pohled na fungování SVJ v nové právní úpravě občanského zákoníku z pohledu právní praxe a její autoři se neváhali ohlédnout i za některými usneseními Vrchního soudu.

Trend Report 2016 obsahuje popis 12 hlavních segmentů nemovitostního trhu, jejichž stručnou anotaci s citacemi autorů jednotlivých kapitol přinášíme formou přílohy.

Všem zájemcům o český nemovitostní trh bude nový Trend Report k dispozici zdarma ke stažení zde od dnešních 15 hodin.

*****

Tisková zpráva ke stažení: 

Prezentace panelistů z tiskové konferenci ke stažení: