Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


ARTN dnes znovu oslovila radní a zastupitele HMP s věcnými připomínkami k novele PSP

V důsledku řady jednání a z něj vyplývajících úprav došlo k výraznému obsahovému sblížení chystané věcné novely PSP a stanovisek ARTN v řadě velmi významných bodů. Navzdory tomu však v řadách našich členů přetrvávají výhrady proti některým navrženým změnám, které nebyly dosud v textu novely promítnuty. Dnes byly tyto návrhy znovu předloženy radním a zastupitelům Hlavního města Prahy, neboť jejich dopad na rozvoj trhu nemovitostí a stavební sektor v Praze mají a budou mít zásadní dopad. 

Toto je plné znění oficiálního dopisu prezidentky ARTN Zdenky Klapalové adresovaný Mgr. Františku Korbelovi, PhD., radním a zastupitelům Hlavního města Prahy a JUDr. Marině Deverové, ředitelce magistrátu HMP k věcné novele PSP ze dne 10.7. 2015.