Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Průzkum ARTN: realitní experti věří v řízený dialog o územním rozvoji

Praha, 16. února 2016 – Situace na českém trhu nemovitostí je nadále příznivá, odborníci očekávají v roce 2016 konsolidaci hlavních hráčů na trhu, specializaci na best-in-class aktivity a růst kvality projektů. Pokračovat bude pozvolný růst cen, zejména v rezidencích, a přibývat bude českých subjektů v oblasti investic. V Praze však dojde ke zpomalení výstavby a bez jasných pravidel a koncepce územního rozvoje bude dopad na odvětví silnější. Vyplývá to z pravidelného lednového průzkumu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), jehož cílem je odhalit nejvýraznější trendy na trhu nemovitostí v letech 2016-2017.

Nejvíce očekávanou událostí letošního roku je konečné dořešení Pražských stavebních předpisů, za klíčovou je považována novela Stavebního zákona. „Stejná očekávání však měli účastníci průzkumu i v loňském roce. Situace je tedy podle většiny aktérů nemovitostního trhu nadále zoufalá, a to i přesto, že ekonomicky se realitnímu trhu daří velmi dobře,“ uvádí k výsledkům průzkumu Monika Kofroňová, tisková mluvčí a manažerka ARTN.

Největší změnu očekává většina respondentů v oblasti rezidencí. I přes mírný růst cen vlivem výhodných úrokových sazeb poptávka po bytech kulminuje a lze tedy očekávat během těchto dvou let bod zlomu. V kancelářském segmentu lze předpokládat stabilizaci nájmů a ozdravení nájemních podmínek s ohledem na snížený objem nabídky nových prostor v Praze. Téměř čtvrtina účastníků šetření se domnívá, že dlouho očekávané změny nyní nastanou v oblasti zprostředkovatelských služeb, kde se projeví vliv dopadu regulace a kultivace prostředí v souvislosti s přijetím zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů. Pozitivní sentiment přetrvává v oblasti investic, který je však determinován limitovanou nabídkou kvalitních projektů.

V hodnocení vlivů na realitní sektor je patrná stále rostoucí důvěra v domácí ekonomiku. 75 % dotázaných považuje domácí ekonomiku za nejvýznamnější pozitivní faktor. Naopak za nejsilnější negativní faktor označilo 55 % respondentů vliv fungování státní správy a samosprávy. Pro srovnání lze uvést, že v loňském roce se na tuto nechvalnou pozici dostala legislativa s 50 %.

Nejvyšší nárůst nových projektů je poprvé v historii průzkumu ARTN očekáván na trhu průmyslových a skladových prostor (83 % dotazovaných). Z hlediska lokací se pozornost obrací rovnocenně na Brno a Plzeň, dále Ústí n. Labem, Ostravu a Liberec. Na druhém místě jsou rezidence, kde stále převládá nová bytová výstavba v Praze a s odstupem pak Brno, Plzeň a Hradec Králové. Na žebříčku krajských měst se v celkovém potenciálu pro nový development umístilo na prvním místě Brno, na druhém Plzeň a na třetím Hradec Králové, ovšem jen těsně před Ostravou.

Letošní průzkum se zaměřil také na názor odborníků na koncepci dalšího směřování hlavního města Prahy a územního rozvoje měst. „Primární odpovědnost za strategický rozvoj leží na zvolených zástupcích, kteří by měli mít dlouhodobou vizi, jasnou koncepci a podle ní nastavili mantinely pro další směřování hlavního města,“ komentuje tuto část průzkumu Zdenka Klapalová,
prezidentka ARTN. Podle 85 % respondentů by největší odpovědnost mělo nést zastupitelstvo v čele se starostou/primátorem a jeho výkonná složka stavební úřad. Naopak nejmenší odpovědnost podle bodového hodnocení dosáhla politická uskupení a zájmová a občanská sdružení.

Zajímavé výsledky přineslo srovnání 5 nejdůležitějších kritérií, které by měla Praha naplňovat, aby mohla být označena za evropskou metropoli (viz tabulka níže). „U naprosté většiny dotazovaných realitních expertů se kritéria shodují jak z jejich pohledu aktéra na nemovitostním trhu tak z pohledu občana a obyvatele Prahy,“ doplňuje Monika Kofroňová a dodává, že v rámci průzkumu jednoznačně převládá názor, že k definici takto zásadního veřejného zájmu by se měli sejít zástupci všech zainteresovaných.

Kritérium Z pohledu realitního experta Z pohledu obyvatele Prahy
1. pořadí Jasná a dlouhodobá vize rozvoje Fungující dopravní infrastruktura
2. pořadí Fungující dopravní infrastruktura Kvalita veřejných prostor a zeleně
3. pořadí Rozvinuté a dostupné služby Rozvinuté a dostupné služby
4. pořadí Kvalita veřejných prostor a zeleně; atraktivní architektura Bezpečnost
5. pořadí Stabilita, konzistence a transparentnost v jednání, nulová tolerance korupce Otevřený transparentní úřad; jasná a dlouhodobá vize

Potvrzuje to i vysoké procento oslovených odborníků (91 %), kteří zastávají názor, že soukromý sektor by se měl zapojit do územního rozvoje jako přizvaný partner a že stávající úroveň spolupráce je v Praze nízká (61 %) až velmi nízká (20%). O něco lépe funguje spolupráce v krajských městech, 30 % se domnívá, že je dokonce postačující. Zdenka Klapalová výsledky dále rozvádí: „Odborná veřejnost stojí o kvalitně řízený dialog o územním rozvoji a jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná diskuse může být pro všechny zainteresované strany přínosem.“ V rámci poskytnutých komentářů se odborníci také shodují na tom, že pro další rozvoj českého realitního trhu je důležitá především transparentní spolupráce, celková změna atmosféry a omezení klientelismu.

V odpovědi na závěrečnou otázku průzkumu - co by sami experti přáli českému realitnímu trhu do příštího období – je nejčastěji zmiňována prosperita a zdravý rozum.

***

O průzkumu ARTN
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí realizovala dotazníkový průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou GfK Czech v prvních lednových týdnech roku 2016. Jeho cílem bylo především získat objektivní a komplexní pohled na vývoj na českém trhu nemovitostí včetně aktuálních trendů. Průzkumu se zúčastnilo 150 odborníků a expertů aktivních na českém trhu nemovitostí. Výsledky průzkumu poskytly ucelené informace od zástupců na odborné úrovni z nejrůznějších profesních oborů spojených s nemovitostním trhem, mezi respondenty jsou významně zastoupeni členové ARTN. Detailní výsledky a komentáře z průzkumu budou využity při sestavování 9. vydání odborné studie Trend Report 2016, kterou ARTN zveřejní 28. dubna.

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení zde.