Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Pozvánka na 15. valnou hromadu členů ARTN

Vážení členové Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem svým a jménem všech členů správní a dozorčí rady pozvala na 15. valnou hromadu členů a členů-čekatelů ARTN, která se uskuteční

 ve středu 30. března od 18 hodin

 v konferenčních prostorách společnosti KPMG Česká republika.

Vaše osobní účast na tomto shromáždění bude opět velmi žádoucí. V letošním roce oslaví naše Asociace významné jubileum – 15 let od svého vzniku. Chceme tuto příležitost využít a společně s Vámi vést diskusi o budoucnosti našeho sdružení. Je to pro nás rovněž vhodná chvíle, abychom Vám představili nový design loga ARTN, který nás bude provázet v dalších letech naší činnosti a seznámíme Vás také s hodnocením činnosti v uplynulém roce a se záměry, prioritami a plánem činností v roce 2016. Stejně jako v minulých letech považujeme naše setkání za neformální fórum lídrů českého nemovitostního trhu a vhodnou platformu k diskusi na aktuální témata.

PROGRAM:

 • Prezence členů
 • Pozdrav a přivítání hostitelem
 • Zahájení valné hromady – úvodní slovo prezidentky ARTN
 • Volba předsedajícího valné hromady, skrutátora a zapisovatelů
 • Rozhodnutí o přijetí nových členů
 • Představení Výroční zprávy o činnosti ARTN v roce 2015
 • Vyjádření dozorčí rady k předložené zprávě a hospodářskému výsledku
 • Schválení výroční zprávy a hospodaření ARTN za rok 2015
 • Volba správní a dozorčí rady občanského sdružení na další volební období
 • Plán činnosti a rozpočet na rok 2016
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Věřím, že se při této příležitosti opět uvidíme.

Svou účast, prosím, potvrďte na info@artn.cz.

S úctou,

PhDr., Ing. Zdenka Klapalová, CSc., MRICS                                                                            Prezidentka správní rady

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF, osobní dopis s programem ke stažení ve formátu PDF