Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“

 

16. až 18. března 2016 se v Kongresovém centru v Praze uskuteční regionální setkání na vysoké úrovni. Tématem konference bude Bydlení v životaschopných městech: Evropský Habitat. Přijměte pozvání ARTN na tuto významnou akci a zjistětě, jaké zajímavosti přináší doprovodný program.

Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož gesci je problematika bydlení, bude garantem celé akce a přivítá několik tisíc účastníků z 56 zemí Evropy, Asie a Severní Ameriky, včetně vládních delegací. Je to jedna z několika nejvýznamnějších konferencí pořádaných členskými státy OSN k tématu bydlení a udržitelného rozvoje měst.

Navazující summit OSN Habitat III se uskuteční v říjnu 2016 v Ekvádoru a bude tematicky zaměřen na aktuální problematiku spojenou s rozvojem měst a obecně s bydlením. Konference se koná jednou za dvacet let. Akce se účastní všechny členské státy OSN.

Urbanistický rozvoj evropských měst nabývá na významu také v souvislosti s velkými migračními problémy, jimž čelí Evropa v poslední době. Je jisté, že i toto bude jednou z priorit konference o udržitelném rozvoji současných měst a bydlení v nich. Výstupem „Evropského Habitatu“ pak bude tzv. „Prague Declaration“.

Obě konference, jak celosvětový „Habitat III“, tak „Evropský Habitat“, budou prvními implementačními akcemi OSN pro naplňování 17 cílů „Agendy udržitelného rozvoje 2030“. Jeden z cílů této nové agendy se přímo týká zvyšování kvality života ve městech a podmínek dostupnosti bydlení. Mezinárodní skupiny expertů, v nichž má Česká republika kvalifikované zastoupení, tak budou moci do svých návrhů zahrnout i tyto nové závazky na globální úrovni.

   

         Regionální konference OSN Evropský Habitat

http://www.europeanhabitat.com/

 

Podrobnější informace o programu najdete na http://www.europeanhabitat.com/programy/, registrovat se lze zde. Registrace je pro všechny účastníky zdarma.