Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


ARTN slaví 15 let svého působení na českém nemovitostním trhu

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí si dnes připomíná 15. výročí svého založení.  V prvním roce své existence čítala 38 členů, jejichž setkávání se nesla v duchu neformálních rozhovorů na nejrůznější důležitá a palčivá témata v realitním byznysu. Dnes ARTN představuje silné uskupení čelních aktérů nemovitostního trhu a dobře etablovaného partnera, který se podílí se na řadě legislativních změn zasahující do celé šíře nemovitostního trhu.

Za vznikem ARTN v roce 2001 stojí iniciativa tří myšlenkových lídrů – Michala Šourka, Kamila Kosmana a Thomase van Zavrela. Společně s dalšími zakládajícími členy postupně vytvořili názorovou platformu, formulovali hlavní cíle a našli princip fungování v rámci neziskové organizace. Hlavním myšlenkou přitom bylo sdružovat vrcholné představitele na nemovitostním trhu, kteří by společně usilovali o zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí.

V  roce 2007 členská základna poprvé dosáhla hranice 100 významných osobností a zájem ze strany nových kandidátů v posledních letech stále roste. „ARTN prošla během uplynulých patnácti let dynamickým vývojem. Vždy jsme důsledně hájili zájmy našich členů a podporovali jsme rozvoj realitního trhu. Prošli jsme úspěšně ekonomickou krizí, také díky tomu, že nám naši členové a příznivci zůstali věrni,“ říká Zdenka Klapalová, jež byla letos valnou hromadou jpopatnácté znovuzvolena na post prezidentky. „Hodně jsme toho společně dokázali a  stále se držíme priorit, s nimiž jsme asociaci v roce 2001 zakládali. Naše cíle a vize se potvrdily. Vidíme potřebu a smysl naší činnost dále rozvíjet,“ pronesla Zdenka Klapalová ve svém projevu během slavnostního večera organizovaného u příležitosti narozenin ARTN.

Manažerka a současně mluvčí ARTN Monika Kofroňová shrnuje, že během posledních tří let se ARTN významně zapojila zejména do diskuse o pražských stavebních předpisech a do novely stavebního zákona: „Vypracovali jsme také řadu sjednocujících výkladů k nejasným ustanovením nového občanského zákoníku a naši členové se podíleli na zákonu o realitním zprostředkování.“

K současným úkolům ARTN patří zejména územní rozvoj a metropolitní plán, kde se asociace snaží o vytvoření platformy pro dialog mezi soukromým a veřejným sektorem. „Do budoucna chceme věnovat pozornost novým normám - rádi bychom se zapojili do diskuse k zákonu o sociálním bydlení a připravujeme se na příchod nové evropské směrnice TIA,“ uzavírá aktuální témata Monika Kofroňová.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí se od roku 2002 profiluje odborné veřejnosti prostřednictvím publikace Trend Report. Ten prošel v roce 2014 zásadní změnou konceptu, díky níž si i nadále drží cennou pozici nezávislé a nezkreslené zprávy o vývoji na českém nemovitostním trhu včetně budoucích trendů, které ARTN každoročně zjišťuje prostřednictvím vlastního průzkumu. ARTN je také neodmyslitelně spojena se  soutěží Best of Realty, jíž poskytuje odbornou záštitu a v jejímž rámci uděluje cenu AWARD FOR EXCELLENCE.

Při plnění svých cílů ARTN úzce spolupracuje s řadou institucí, zejména s Českou bankovní asociací, Českým úřadem katastrálním a zěměměřičským a dalšími profesními asociacemi. Za 15 let existence se staly partnery ARTN významné společnosti i jednotlivci, bez jejichž podpory by činnost ARTN nebyla možná a patří jim velký dík.

*****

U příležitosti 15. narozenin představila ARTN letos v dubnu také nový korporátní design, který má nastarované změny a postupnou profesionalizaci ARTN podpořit. Informovali jsme  zde...