Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Výroční cena ARTN letos míří do Stavebního fóra

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) letos počtrnácté rozhodla o držiteli prestižní Výroční ceny „AWARD FOR EXCELLENCE“. Za zvláštní přínos a mimořádné zásluhy o rozvoj českého trhu nemovitostí bylo letos oceněno Stavební fórum. O Výroční ceně každoročně rozhodují členové asociace svým hlasováním a je udělována v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Best of Realty.

Poprvé v historii získalo Výroční cenu ARTN médium. „Vnímáme to jako významný pozitivní posun v obecném vnímání role médií na českém realitním trhu a rovněž jako zpětnou vazbu od aktérů napříč nemovitostním trhem, že kvalitní zprávy mají v našem oboru pevnou hodnotu,“ komentuje význam letošního ocenění Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Stavební fórum, které v příštím roce oslaví 15 let od svého založení, letos zvítězilo v hlasování členů ARTN v konkurenci dalších 5 nominovaných projektů a osobností. Nominováno bylo za pravidelný, konzistentní informační servis a objektivní zpravodajství ze světa developmentu, stavebnictví a architektury. Členové ARTN svou volbou mimo jiné ocenili, že se stalo Stavební fórum neoddiskutovatelnou součástí dění na české realitní scéně a vedle vždy aktuální publicistiky jeho přínos spočívá v mapování legislativní problematiky napříč nemovitostním trhem a iniciování výměny informací v rámci široké profesní komunity

 „Ocenění si celý tým Stavebního fóra velmi váží. Je to pro nás velká motivace a impuls pro další rozvoj portálu a konferenčních projektů,“ říká jeho ředitelka Alena Zinnerová, která si na slavnostním galavečeru u příležitosti vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Best of Realty převzala skleněnou trofej z rukou prezidentky ARTN Zdenky Klapalové.

O Výroční ceně

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí uděluje cenu „AWARD FOR EXCELLENCE“ již od roku 2002, jejím loňským držitelem se stalo Centrum současného umění a designu DOX. V roce 2013 jím byl Jan Antoš za projekt rodinného Parku Mirakulum v bývalém vojenském areálu ve středočeských Milovicích, v roce 2012 Jan Světlík ze společnosti Vítkovice Machinery Group za rozvoj ostravských Dolních Vítkovic. O dva roky dříve obdrželo cenu Centrum Paraple, mezi oceněnými osobnostmi je také například architekt Zdeněk Lukeš (2011), nebo Karel Večeře z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (2007).

O Stavebním fóru

Internetový časopis Stavební fórum vychází každý den od roku 2001. Jeho cílem je komplexní mapování vývoje na trhu nemovitostí. Největší pozornost je přitom věnována developerským aktivitám (včetně názorů hlavních protagonistů oboru) a situaci v jednotlivých segmentech trhu. Vedle toho SF monitoruje situaci ve stavebnictví a v oblasti architektury, sleduje vývojové trendy v souvisejících oborech, zejména v legislativě a daňové sféře, pozornost je věnována i základním makroekonomickým trendům. Nedílnou a stejně významnou součástí časopisu jsou vedle aktuálních zpráv rozsáhlejší publicistické materiály, jejichž cílem je sledování vývojových tendencí jak domácího trhu, tak i zahraničních realitních trhů a jejich analýza. Širokému okruhu odborníků z ČR i ze zahraničí nabízí SF formou konferenčních projektů možnost setkat se a společně diskutovat o tématech, kterým se časopis věnuje. Cílem všech aktivit je zvyšování informovanosti odborné i širší laické veřejnosti a přispívat k celkové kultivaci trhu a podnikatelského prostředí v České republice i za hranicemi. V roce 2006 bylo založeno sesterské Stavebné fórum na Slovensku.

O Asociaci

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, které bylo založeno v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zašťituje prestižní soutěž Nejlepší z realit / Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi.


Kontakt pro média:

Martina Kaděrová
Tel: +420 774 272 393

E-mail: info@artn.cz