Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Výroční cena ARTN letos míří do laserového centra ELI Beamlines

O Výroční ceně každoročně rozhodují členové asociace svým hlasováním a je udělována v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Best of Realty.

Projekt ELI letos zvítězil v hlasování členů ARTN v konkurenci dalších 3 nominovaných projektů a osobností. ELI Beamlines  je významným projektem vědecké „panevropské infrastruktury“, ve kterém se excelentním způsobem snoubí užitek (prestižní vědecké laserové pracoviště) a estetika/mimořádně zdařilé architektonické ztvárnění. Předpokladem realizace projektu byla vynikající koordinace vědeckých pracovišť, architektonického studia a současně mimořádné porozumění a akceschopnost místní samosprávy.

Členové ARTN u projektu oceňují šíři mezinárodního dopadu, neboť se jej účastní 40 akademických a vědeckých institucí z 13 evropských zemí. Vybudování centra ELI právě v Čechách/Dolních Břežanech  potvrzuje vynikající  připravenost lokality a týmu schopného koordinovat přípravné a realizační práce. Realizace projektu potvrdila důležitost České republiky na mapě světového výzkumu.

Projekt mezinárodního laserového centra ELI Beamlines byl velkou výzvou. Koncepčně budova vychází z představy "duality světla" - práce s uměle vytvořeným laserovým světlem v halách pro fyzikální experimenty a zároveň využití přirozeného světla ve prospěch zdravého prostředí pro uživatele budovy. Stavba ELI svou urbanistickou koncepcí velmi citlivě reaguje na okolí v centru obce Dolní Břežany, je ukázkou skloubení výjimečné architektury, vycházející z jasného a čitelného konceptu a velmi komplikovaného technického zadání. Úspěšná realizace se podařila díky týmu špičkových vědců a pracovitému profesionálnímu týmu architektů a inženýrů. Ocenění si velice vážíme a děkujeme za něj,“ říká výkonná ředitelka architektonické kanceláře Bogle Architects Viktorie Součková, která na slavnostním galavečeru u příležitosti vyhlášení výsledků 18. ročníku soutěže Best of Realty převzala skleněnou trofej z rukou prezidentky ARTN Zdenky Klapalové. Spolu s paní Součkovou Výroční cenu převzal také starosta obce Dolní Břežany Věslav Michalík, který se k projektu a získanému ocenění rovněž vyjádřil: „Dolní Břežany dlouhodobě vsadily na kvalitu veřejného prostoru a kvalitu architektury. Ocenění budovy výzkumného ústavu ELI je dalším střípkem do mozaiky, která se nám v Dolních Břežanech skládá a která je již teď příkladem, že suburbanizace může být kvalitní a pro lidi příjemná.“

Zástupce zadavatele a konečného uživatele projektu, Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., získané ocenění komentoval následně: „ELI Beamlines je unikátní počin, který v České republice nemá obdoby. Není jedinečný pouze svou architektonickou podobou, za kterou získal již několik ocenění, ale především parametry svých laserových systém. Ty jsou zásadní a umožní české i mezinárodní vědecké komunitě realizovat nové experimenty.“

O Výroční ceně / Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí uděluje cenu „AWARD FOR EXCELLENCE“ již od roku 2002, jejím loňským držitelem se stalo Stavební fórum. V roce 2014 Centrum současného umění a designu DOX, v roce 2013 jím byl Jan Antoš za projekt rodinného Parku Mirakulum v bývalém vojenském areálu ve středočeských Milovicích, v roce 2012 Jan Světlík ze společnosti Vítkovice Machinery Group za rozvoj ostravských Dolních Vítkovic. O dva roky dříve obdrželo cenu Centrum Paraple, mezi oceněnými osobnostmi je také například architekt Zdeněk Lukeš (2011), nebo Karel Večeře z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (2007).


Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým zájmovým spolkem, který byl založen v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zaštiťuje prestižní soutěž Nejlepší z realit/Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award for Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českého trhu nemovitostí. ARTN je součástí databáze konzultujících organizací DataKo v rámci vládního systému RIA hodnotícího dopad připravované legislativy.

Kontakt pro média