Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Tisková zpráva ve formátu pdf ke stažení zde


Výstavba v Praze v kleštích, nejistota vede k odlivu investorů, odborníci varují před zastavením rozvoje Prahy 

Praha, 5. května 2015 – Poslední dubnový týden se uskutečnilo diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, které se týkalo další budoucnosti stavebního trhu v Praze, který je zásadně ovlivněn nejasnostmi panujícími kolem Pražských stavebních předpisů. Zástupci investorů i odborníků posílají současnému vedení hlavního města Prahy jasný vzkaz - termíny spojené s věcnou novelou jsou nereálné a období provizoria se dále prodlouží. Taková situace je neudržitelná a může vést až k faktickému zastavení výstavby v hlavním městě na další měsíce či roky.

„V současné době se výstavba v Praze řídí celorepublikovými předpisy, ty ale jsou pro přípravu i následné posuzování stavebních projektů v Praze zcela nevhodné, mimo jiné proto, že v nich nejsou zohledněna trvalá povodňová opatření a dostupnost MHD. Přitom velká část dnešních územních investičních celků v Praze je právě v jejich blízkosti,“ říká Monika Kofroňová, výkonná manažerka ARTN. Jak dodává, „investoři nemohou z principu podstoupit riziko, že vloží miliony korun do projektu, který nemá určena jasná pravidla, a ta se ještě navíc mohou v době jeho vzniku zásadně měnit.“ Po uplynutí lhůty pozastavení Pražských stavebních předpisů totiž bude nutné rozpracované projekty opět přizpůsobit nové úpravě.

Věcná novela by podle platného harmonogramu měla být platná od ledna 2016. Již nyní se ale většina odborníků shoduje, že splnění tohoto harmonogramu není příliš reálné. Text není hotov a novela musí projít veřejným připomínkovým řízením, v němž se očekává komentář ministerstev, městských částí a veřejnosti. V neposlední řadě by podle rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj měla projít notifikací ze strany Evropské unie, tedy se nedá očekávat její přijetí dříve než za rok. „V praxi by to znamenalo, že se během následujících 12 měsíců úplně zastaví příprava projektů, a to se v následujících letech promítne nejen do zpomalení rozvoje města, ale i do odlivu investorů, kteří se rozhodnou pro právně stabilnější prostředí,“ popisuje Kofroňová.

Termín přijetí věcné novely není jedinou překážkou

Jak ukázala diskuse s představiteli investorů a odborníků, problematický je rovněž rozpor novely s principy nově připravovaného Metropolitního plánu, na kterém pracovala Praha poslední 3 roky. Obsah věcné novely představuje odklon od stávající politiky a strategie rozvoje Prahy a její následné „ladění“ pak harmonogram přípravy Pražských stavebních předpisů opět prodlouží.

Za nereálnou je v praxi považována také koncepce občanské vybavenosti, kterou autoři věcné novely povyšují na jeden ze základních principů. Pokud se 15 měsíční lhůta pro přijetí novely nestihne, včetně nezbytné notifikace, přijde Praha velmi pravděpodobně o vlastní předpisy natrvalo. „Ohrožena je tím i investiční výstavba samotného hlavního města. Čím komplikovanější tedy novela bude, tím se riziko zásadně zvyšuje,“ upozorňuje Kofroňová.

Ale ani přijetí věcné novely není přitom podle odborníků bezpečná cesta. Automaticky totiž pozastavuje veškerá řízení u projektů, které byly připraveny podle současných celostátních předpisů. Lze předpokládat, že investoři zváží možnost obrátit se na soud, aby jim město uhradilo neúčelně vynaložené milionové náklady,“ uvádí Monika Kofroňová.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí na základě proběhlých diskusí a odborných analýz věří, že správnou alternativou, která bude minimalizovat negativní dopady na všechny zúčastněné a především na samotnou Prahu, je jednoduchá novela v této chvíli pozastavených PSP, do které se promítnou zásadní připomínky městských částí, a následně se nechá celý předpis dle požadavku Ministerstva pro místní rozvoj notifikovat. 

*****

O Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, které bylo založeno v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zaštiťuje prestižní soutěž Nejlepší z realit/Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi. Více o aktivitách a členství v ARTN na http://www.artn.cz.

Kontakt pro média