Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Tiskové vyjádření Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí k rozhodnutí MMR ze dne 16. 1. 2015 pozastavit účinnost Pražských stavebních předpisů

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY MAJÍ PODPORU INVESTORŮ A PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ; JASNÁ PRAVIDLA VÝSTAVBY PODPOŘÍ JISTOTU OBYVATEL MĚSTA, SOUSEDŮ I VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

Praha, 22. 1. 2015 - Investoři a podnikatelé ve stavebnictví vítají skutečnost, že MMR ve svém rozhodnutí ponechalo v účinnosti alespoň přechodná ustanovení Pražských stavebních předpisů, a tím zabránilo nejistotě na pražském stavebním trhu. Jasná pravidla výstavby a povolování staveb podpoří jistotu jak obyvatel města, tak investorů a ostatních podnikatelů ve stavebnictví, kteří se obávali zmařených miliardových investic do veřejného i soukromého sektoru.

 „Dokument nových stavebních předpisů byl na realitním trhu dlouho očekáván a mezi našimi členy, investory a staviteli je vnímán jako předpis, který na českém trhu nemovitostí chyběl a který do stávajícího systému přináší potřebný řád a jasnou a srozumitelnou koncepci,“ říká Monika Kofroňová, výkonná manažerka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Pozitivní přijetí jednoznačně potvrdily reakce realitních odborníků po jeho detailním výkladu a rozboru v rámci diskusního semináře pořádaného na žádost ARTN ve spolupráci s IPR Praha 16. října loňského roku, které se zúčastnilo 50 účastníků z řad významných aktérů realitního trhu, včetně zástupců investičních a developerských společností. „Přímo na místě nás autoři předpisů informovali o výhradě ze strany MMR týkající se nutné notifikace Evropské unie,“ dodává Monika Kofroňová. (viz článek ze zpravodajství ČTK, dne 16. 4. 2014, 16:04, /fis/ Praha obdržela od MMR tři věcné výtky k novým stavebním předpisům)

Po intenzivní diskuzi a zpětné vazbě ze strany členů ARTN i odborné veřejnosti se Asociace rozhodla zapojit vlastní pracovní skupinu expertů a požádala o vypracování právního stanoviska k otázce notifikace, potenciálního pozastavení celých PSP a možnosti pozastavení účinnosti pouze části předpisu tak, aby nedošlo k zastavení veškeré výstavby v Praze, a to včetně staveb veřejného sektoru jako jsou polikliniky, školy a další objekty občanské vybavenosti. K této situaci by došlo při radikální změně platných předpisů a vzniku nekonzistentního právního prostředí. Dopisem jsme se proto obrátili na paní ministryni Karlu Šlechtovou s žádostí o řešení nevyjasněné situace kolem PSP. V dopise jsme současně apelovali, aby při svém rozhodování upřednostnila kompetenční hodnotu dokumentu a uvážila nejistotu, kterou by případné pozastavení účinnosti způsobilo v  Praze ve všech probíhajících stavebních a územních řízeních.

Ve snaze oslovit všechny zainteresované subjekty k podpoře Pražských stavebních předpisů se ARTN se stejnou žádostí a ve stejný okamžik obrátila také na Magistrát hl. města Prahy, a osobně primátorku paní Adrianu Krnáčovou. Dále jsme apelovali na všechny účastníky sporu, aby došlo ke zúžení jejich postojů pouze na odbornou a kompetenční rovinu a odstranění podle našeho názoru zbytečných politických bariér, které brání shodě o udržení platnosti nových předpisů.

S vědomím, že se více než 3 měsíce nepodařilo otázku platnosti pražských stavebních předpisů úspěšně vyřešit, vnímáme, že lednové rozhodnutí MMR o pozastavení jejich účinnosti po dobu 15 měsíců při současném zachování přechodných ustanovení upravujících postup v rozpracovaných projektech je vyhovující minimum, které přinejmenším eliminuje právní nejistotu, kterou realitní trh intenzivně vnímal. Jedná se zejména o stavitele a investory, pro něž je taková situace těžko slučitelná s dalším rozvojem jejich ekonomických aktivit na českém realitním trhu a pro něž jsou transparentní a stabilní podmínky pro jejich podnikání ve formě Pražských stavebních předpisů klíčové. Chceme-li nastartovaný mírný růst české ekonomiky udržet, a loňské výsledky realitního trhu k němu bezesporu přispěly významným způsobem, ochrana a rozvoj investic by měly stát v popředí zájmu.

TISKOVÁ ZPRÁVA VE FORMÁTU PDF KE STAŽENÍ ZDE: 

O Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, které bylo založeno v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zaštiťuje prestižní soutěž Nejlepší z realit/Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi. Více o aktivitách a členství v ARTN na http://www.artn.cz.