Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Výsledky lednového průzkumu ARTN:

Realitní trh ve znamení rostoucího zájmu o investice – odborná veřejnost volá po stabilitě, transparentnosti, profesionalitě a odvaze 

Praha, 13. února 2015 – Tahounem realitního trhu budou letos i příští rok investiční aktivity, odborníci čekají mírný růst cen a věří v udržení nízkých úrokových sazeb. Největší změny se projeví na rezidenčním a kancelářském trhu, nejméně v oblasti cestovního ruchu. Přírůstky nových projektů lze očekávat v rezidencích a díky rostoucímu zájmu investorů u průmyslových nemovitostí. Trendem napříč sektory bude větší diverzifikace kvality. Rozvoj trhu je omezován nestabilitou legislativy.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) dnes zveřejnila výsledky svého lednového průzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké nejvýraznější trendy se budou projevovat na trhu nemovitostí v České republice v letech 2015-2016. „Český realitní trh očekává s ohledem na oživení domácí ekonomiky rostoucí zájem investorů, který by měl být podpořen vyšší dostupností jednotlivých typů financování, u hypoték zejména nízkými úrokovými sazbami. Trendem bude rostoucí tlak na kvalitu projektů,“ shrnuje výsledky průzkumu Monika Kofroňová, výkonná manažerka ARTN. Průzkumu se letos zúčastnilo přes 200 realitních expertů napříč všemi sektory. Detailní výsledky a komentáře z průzkumu budou využity při sestavování již 8. vydání odborné publikace Trend Report, který ARTN chystá nakonec dubna.

Očekávání odborné veřejnosti jsou založena zejména na pozitivním vývoji v loňském roce. Klíčovou událostí roku 2014 byla podle většiny respondentů jednak akvizice nemovitostního portfolia VGP skupinou Point Park Properties (P3), která byla dalším signálem výrazného oživení investičního trhu, a rovněž rostoucí prodeje bytů založené na chuti investovat do bydlení. „Mezi nejvíce očekávané události letošního roku patří podle průzkumu ARTN novela stavebního zákona, 21% sazba DPH na pozemky a dořešení situace kolem pražských stavebních předpisů,“ dodává Monika Kofroňová.

Největších změn v příštích dvou letech doznají podle 45 % respondentů zejména rezidenční a kancelářský trh. Třetí oblastí, kde lze čekat největší změny je trh investic.

V rezidenční oblasti se očekává postupné nasycení trhu a pomalý růst cen. Pro oblast bydlení bude v nejbližších dvou letech důležité, zda se prokáže efektivní fungování SVJ a jaký dopad bude mít na celý sektor vytvoření segmentu sociálního bydlení.

Na kancelářském trhu je dlouhodobě vysoká neobsazenost, v hlavním městě je téměř 15 % volných kanceláří. Podle odborníků povede přesycený trh k dalšímu tlaku na nájemné. Poptávka po nových a moderních kancelářských prostorách však trvá, a bude proto zajímavé sledovat, jak se majitelé starších objektů vypořádají s rekonstrukcí či revitalizací.

Odborníci se shodují, že investiční trh je v rozkvětu. Vedle dominujících českých subjektů do odvětví vstupují noví hráči a podle průzkumu se očekává zájem zahraničních investorů z Ruska a Asie. Zájem o kvalitní nemovitostní projekty se projeví v cenách, které budou na trhu dosahovány. Brzdícím faktorem je zvyšující se daňová zátěž a nejistá ochrana investic v oblasti developmentu.

Naopak nejmenší očekávání z hlediska možných změn je předpokládáno u nemovitostí v oblasti cestovního ruchu a projektů pro volný čas. Již tak stagnující trh je vázán na klesající podporu z dotací EU a podle některých realitních expertů stále ubývá důvodů pro návštěvu České republiky.

JAK BUDE EXTERNÍ PROSTŘEDÍ OVLIVŇOVAT ČESKÝ TRH NEMOVITOSTÍ?

Ve srovnání s výsledky průzkumu v loňském roce je vidět, že stále více odborníků věří domácí ekonomice, a letos by podle respondentů měla mít na realitní trh buď silně pozitivní (19 %) nebo mírně pozitivní vliv (60 %.) Pro rozvoj trhu je klíčová poptávka, absolutní většina respondentů proto s ohledem na predikovaný vývoj české ekonomiky předpokládá, že poptávající nebudou mít racionální důvody odkládat svá investiční rozhodnutí.

Naopak nejsilnější negativní vliv (uvádí 50 % respondentů), a bohužel i největší nárůst oproti výsledkům v loňském roce, byl zaznamenán v oblasti legislativního rámce. Časté změny zákonů a nestabilita na úrovni stavebních předpisů a stavebních řízení jsou bohužel vůbec nejčastěji opakovaná hesla průzkumu.

CO KONKRÉTNĚ BRÁNÍ ROZVOJI NEMOVITOSTNÍHO TRHU U NÁS?

Čtvrtina respondentů považuje za nejdůležitější 2 faktory. Zaprvé je český realitní trh limitován velikostí domácí ekonomiky a zadruhé je to nestabilní legislativní rámec. V komentářích řadí respondenti do této oblasti vedle nekonzistentních novel zákonů a častých změn v legislativě a navazujících předpisech také zdlouhavé správní lhůty, činnost soudů a rychlost soudních rozhodnutí.

Druhým nejčastěji uváděným faktorem brzdící rozvoj nemovitostního trhu je nejistota kolem pražských stavebních předpisů, což negativně vnímá více jak pětina dotázaných. Praha je z hlediska real estate považována za klíčový trh, a velká část odborníků proto očekává, že pražské stavební předpisy budou rozhodující pro tvorbu navazujících předpisů (OTP) i pro další projekty ve velkých městech, například v Brně.

PODPORA DALŠÍHO ROZVOJE

Podle odborníků je otázka možné podpory rozvoje trhu jednoznačná. 61 % se domnívá, že největším stimulem poptávky a klíčové pro rezidenční trh bude udržet nízké úrokové sazby. 58 % by zjednodušila a zkrátila povolovací řízení, 44 % se vyslovila pro pevná a jasná pravidla přijetím pražských stavebních předpisů a 43 % by přivítala dlouhodobou strategii formulovanou v Metropolitním plánu.

NEŠVARY ČESKÉHO NEMOVITOSTNÍHO TRHU

V rámci průzkumu jsme se stejně jako v loňském roce zajímali také o to, co je největším nešvarem českého realitního prostředí. „Odborná veřejnost vnímá pokračující trend celkové kultivace trhu i aktérů, kteří na něm působí. Téměř 40 % respondentů se přesto shoduje, že nejčastěji narazíte na netransparentnost,“ komentuje výkonná manažerka ARTN Monika Kofroňová. V této souvislosti je pak nejčastěji zmiňována obecně nízká úroveň a profesionalita realitních zprostředkovatelů a fakt, že se stále jedná o volnou živnost. „Netransparentně jsou však vnímány například i schvalovací procesy při povolovacích řízeních staveb, společenská odpovědnost jednotlivých hráčů na trhu, či například mediálně prezentované informace o trhu, jejichž cílem je udržet pozitivní sentiment i přes nedostatečnou validitu,“ uvádí.

CO SI PŘEJE SÁM TRH

„Pokud vás zajímá, co by sami realitní experti nejvíce přáli českému realitnímu trhu, pak je to podle průzkumu ARTN především stabilita, transparentnost, profesionální přístup, větší zodpovědnost všech zúčastněných aktérů a odvaha dělat jedinečné a architektonicky skutečně kvalitní projekty,“ dodává na závěr Monika Kofroňová.

*****

 Tisková zpráva ke stažení: 

Součástí tiskové zprávy je příloha s výběrem nejzajímavějších grafů.

 

O průzkumu ARTN
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí realizovala dotazníkový průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou INCOMA GfK v prvních lednových týdnech roku 2015. Jeho cílem bylo především získat objektivní a komplexní pohled na vývoj na českém trhu nemovitostí včetně aktuálních trendů. Průzkumu se zúčastnilo celkem 230 odborníků a expertů aktivních na českém trhu nemovitostí. Mezi respondenty jsou významně zastoupeni členové ARTN. Výsledky průzkumu poskytly ucelené informace od zástupců na odborné úrovni z nejrůznějších profesních oborů spojených s nemovitostním trhem, které budou vedle těchto tiskových informací použity jako další zdroj při sestavování odborné studie Trend Report, která bude zveřejněna v dubnu letošního roku.
O Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, nyní již zájmovým spolkem, který byl založen v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zaštituje prestižní soutěž Nejlepší z realit/Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi. Více o aktivitách a členství v ARTN na http://www.artn.cz.
 
 
Monika Kofroňová
výkonná manažerka, tisková mluvčí
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
Ječná 39a
120 00 Praha 2 – Nové Město
Tel:+420 774 272 393
E-mail: info@artn.cz
www.artn.cz