Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Průzkum ARTN: realitní experti věří v řízený dialog o územním rozvoji

Situace na českém trhu nemovitostí je nadále příznivá, odborníci očekávají v roce 2016 konsolidaci hlavních hráčů na trhu, specializaci na best-in-class aktivity a růst kvality projektů. Pokračovat bude pozvolný růst cen, zejména v rezidencích, a přibývat bude českých subjektů v oblasti investic. V Praze však dojde ke zpomalení výstavby a bez jasných pravidel a koncepce územního rozvoje bude dopad na odvětví silnější. Vyplývá to z pravidelného lednového průzkumu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), jehož cílem je odhalit nejvýraznější trendy na trhu nemovitostí v letech 2016/17.

Nejvíce očekávanou událostí letošního roku je konečné dořešení Pražských stavebních předpisů, za klíčovou je považována novela Stavebního zákona. „Stejná očekávání však měli účastníci průzkumu i v loňském roce. Situace je tedy podle většiny aktérů nemovitostního trhu nadále zoufalá, a to i přesto, že ekonomicky se realitnímu trhu daří velmi dobře,“ uvádí k výsledkům průzkumu Monika Kofroňová, tisková mluvčí a manažerka ARTN.

Největší změnu očekává většina respondentů v oblasti rezidencí. I přes mírný růst cen vlivem výhodných úrokových sazeb poptávka po bytech kulminuje a lze tedy očekávat během těchto dvou let bod zlomu. V kancelářském segmentu lze předpokládat stabilizaci nájmů a ozdravení nájemních podmínek s ohledem na snížený objem nabídky nových prostor v Praze. Téměř čtvrtina účastníků šetření se domnívá, že dlouho očekávané změny nyní nastanou v oblasti zprostředkovatelských služeb, kde se projeví vliv dopadu regulace a kultivace prostředí v souvislosti s přijetím zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů. Pozitivní sentiment přetrvává v oblasti investic, který je však determinován limitovanou nabídkou kvalitních projektů.

V hodnocení vlivů na realitní sektor je patrná stále rostoucí důvěra v domácí ekonomiku. 75 % dotázaných považuje domácí ekonomiku za nejvýznamnější pozitivní faktor. Naopak za nejsilnější negativní faktor označilo 55 % respondentů vliv fungování státní správy a samosprávy. Pro srovnání lze uvést, že v loňském roce se na tuto nechvalnou pozici dostala legislativa s 50 %.

Nejvyšší nárůst nových projektů je poprvé v historii průzkumu ARTN očekáván na trhu průmyslových a skladových prostor (83 % dotazovaných). Z hlediska lokací se pozornost obrací rovnocenně na Brno a Plzeň, dále Ústí n. Labem, Ostravu a Liberec. Na druhém místě jsou rezidence, kde stále převládá nová bytová výstavba v Praze a s odstupem pak Brno, Plzeň a Hradec Králové. Na žebříčku krajských měst se v celkovém potenciálu pro nový development umístilo na prvním místě Brno, na druhém Plzeň a na třetím Hradec Králové, ovšem jen těsně před Ostravou.

Letošní průzkum se zaměřil také na názor odborníků na koncepci dalšího směřování hlavního města Prahy a územního rozvoje měst „Primární odpovědnost za strategický rozvoj leží na zvolených zástupcích, kteří by měli mít dlouhodobou vizi, jasnou koncepci a podle ní nastavili mantinely pro další směřování hlavního města,“ komentuje tuto část průzkumu Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN. Podle 85 % respondentů by největší odpovědnost mělo nést zastupitelstvo v čele se starostou/primátorem a jeho výkonná složka stavební úřad. Naopak nejmenší odpovědnost podle bodového hodnocení dosáhla politická uskupení a zájmová a občanská sdružení.

Zajímavé výsledky přineslo srovnání 5 nejdůležitějších kritérií, které by měla Praha naplňovat, aby mohla být označena za evropskou metropoli (viz tabulka níže). „U naprosté většiny dotazovaných realitních expertů se kritéria shodují jak z jejich pohledu aktéra na nemovitostním trhu tak z pohledu občana a obyvatele Prahy,“ doplňuje Monika Kofroňová a dodává, že v rámci průzkumu jednoznačně převládá názor, že k definici takto zásadního veřejného zájmu by se měli sejít zástupci všech zainteresovaných.

Kritérium Z pohledu realitního experta Z pohledu obyvatele Prahy
1. pořadí Jasná a dlouhodobá vize rozvoje Fungující dopravní infrastruktura
2. pořadí Fungující dopravní infrastruktura Kvalita veřejných prostor a zeleně
3. pořadí Rozvinuté a dostupné služby Rozvinuté a dostupné služby
4. pořadí Kvalita veřejných prostor a zeleně; atraktivní architektura Bezpečnost
5. pořadí Stabilita, konzistence a transparentnost v jednání, nulová tolerance korupce Otevřený transparentní úřad; jasná a dlouhodobá vize

Potvrzuje to i vysoké procento oslovených odborníků (91 %), kteří zastávají názor, že soukromý sektor by se měl zapojit do územního rozvoje jako přizvaný partner a že stávající úroveň spolupráce je v Praze nízká (61 %) až velmi nízká (20%). O něco lépe funguje spolupráce v krajských městech, 30 % se domnívá, že je dokonce postačující. Zdenka Klapalová výsledky dále rozvádí: „Odborná veřejnost stojí o kvalitně řízený dialog o územním rozvoji a jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná diskuse může být pro všechny zainteresované strany přínosem.“ V rámci poskytnutých komentářů se odborníci také shodují na tom, že pro další rozvoj českého realitního trhu je důležitá především transparentní spolupráce, celková změna atmosféry a omezení klientelismu.

V odpovědi na závěrečnou otázku průzkumu – co by sami experti přáli českému realitnímu trhu do příštího období – je nejčastěji zmiňována prosperita a zdravý rozum.

Tisková zpráva ke stažení

O průzkumu ARTN / Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí realizovala dotazníkový průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou GfK Czech v prvních lednových týdnech roku 2016. Jeho cílem bylo především získat objektivní a komplexní pohled na vývoj na českém trhu nemovitostí včetně aktuálních trendů. Průzkumu se zúčastnilo 150 odborníků a expertů aktivních na českém trhu nemovitostí. Výsledky průzkumu poskytly ucelené informace od zástupců na odborné úrovni z nejrůznějších profesních oborů spojených s nemovitostním trhem, mezi respondenty jsou významně zastoupeni členové ARTN. Detailní výsledky a komentáře z průzkumu budou využity při sestavování 9. vydání odborné studie Trend Report 2016, kterou ARTN zveřejní 28. dubna.


 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, které bylo založeno v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zašťituje prestižní soutěž Nejlepší z realit / Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi.

Kontakt pro média