Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Personální novinky v ARTN

S účinností od září 2016 byla správní radou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí uvedena do funkce výkonné manažerky ARTN Martina Kaděrová, která v této pozici vystřídá po 3 letech Moniku Kofroňovou.

V pozici výkonné manažerky je Martina Kaděrová zodpovědná za veškeré činnosti Asociace skládající se z aktivit pro zhruba stočlennou členskou základnu a aktivit zaměřených na odbornou a laickou veřejnost. Martina se chce vedle plnění svých základních úkolů soustředit na další rozvoj a posílení pozice odborné publikace Trend Report a svou pozornost zaměří i na rozšíření fundraisingové základny.

Martina Kaděrová má bohaté zkušenosti z oblasti řízení projektů, organizačních změn a financí. Po úspěšném působení v korporátní sféře, naposledy jako provozní ředitelka ve společnosti LMC s.r.o., se od roku 2012 věnuje také oblasti osobního rozvoje jednotlivců a týmů.

Martina Kaděrová má ekonomické vzdělání ukončené studiem MBA na Sheffield Hallam University při ČVUT Praha. Kromě rodiny se ve volném čase věnuje osobnostně rozvojovým aktivitám, inovativnímu školství a sportovním aktivitám.

Tisková zpráva ke stažení


Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, které bylo založeno v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zašťituje prestižní soutěž Nejlepší z realit / Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi. 

Kontakt pro média