Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Nové logo ARTN symbolizuje nastartované změny

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí představila svým členům nový vizuál loga, který je součástí celkového redesignu ARTN. Asociace se k tomuto kroku rozhodla u příležitosti letošního 15. výročí svého vzniku. Z předložených 16 návrhů zvítězil koncept agentury AD13, který podtrhuje moderní vizualizaci a současně respektuje historii loga, jež ARTN dobře sloužilo patnáct let.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí prošla v posledních dvou letech zásadními změnami a významně posílila svou činnost. Členové a odborná veřejnost se o činnost ARTN aktivně zajímají, počet zájemců o vstup každý rok roste. V březnu loňského roku valná hromada schválila změnu stanov a lze přijímat i korporátní členy. „Od roku 2013 jsme se rozhodli postupně budovat nové komunikační kanály a profesionalizovat úroveň interní a externí komunikace,“ uvádí ke strategickým krokům Monika Kofroňová, tisková mluvčí Asociace a její výkonná manažerka. Jako první prošly změnou webové stránky, formát diskusních setkání a členský newsletter. Do portfolia ARTN přibyl pravidelný průzkum trendů na českém nemovitostním trhu a v roce 2014 se změnil i koncept odborné studie Trend Report.

Výběrové řízení na kompletní korporátní design bylo vyhlášeno 13. listopadu a bylo do něj přizváno 9 agentur. V průběhu následujících dvou měsíců vybírala pětičlenná komise z 16 předložených návrhů. Ve dvoukolovém řízení postoupilo 5 návrhů k dalšímu rozpracování. Výsledky výběrového řízení a vítězný návrh od agentury AD 13 potvrdila správní rada na konci ledna a oficiálně byl poprvé představen členům ARTN na valné hromadě minulý týden formou krátkého spotu.

Změna loga a celkového konceptu vizuální komunikace je vnímána jako důležitý milník a završení všech dosavadních aktivit. „Logo, které Asociaci sloužilo dlouhých 15 let, již neodpovídalo současným potřebám, vítězný návrh přitom spojuje naši minulost se současností a akcentuje značku ARTN, která se za ta léta na českém nemovitostním trhu dobře etablovala,“ oceňuje výsledek tendru Monika Kofroňová a dodává: „Kromě skvělých návrhů jsme si z tendru odnesli i novou inspiraci a nezávislou zpětnou vazbu o tom, jak může být Asociace vnímána lidmi mimo realitní trh.“

Nový koncept bude realizován postupně a finálně dovršen k 12. září, kdy si ARTN připomíná své patnácté narozeniny.

Nové logo – jednoduchá verze

Nové logo – plná verze

Původní logo

Seznam agentur přizvaných do výběrového řízení (řazeno chronologicky):

  • AD 13
  • Aneta Bendáková a spol.
  • DAA – Digital Age Agency
  • Elite Solutions
  • Graffitti Networks
  • Idealab
  • Plechárna
  • Studio MOTOR
  • Vladimír Anděl/Richard Kabilka

Tisková zpráva ke stažení


Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, které bylo založeno v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zašťituje prestižní soutěž Nejlepší z realit / Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi. 

Kontakt pro média