Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Do čela ARTN znovu zvolena Zdenka Klapalová, členská základna se rozšíří

Praha 26. března 2015 – Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí potvrdila stávající složení správní a dozorčí rady. Schválena byla zásadní změna stanov, která po 13 letech existence ARTN nově umožní vstup korporátních členů. K úpravě stanov ARTN přistoupila s cílem pokračovat v procesu profesionalizace sdružení a možnost dále zefektivnit činnost pracovních skupin.

Na jednání 14. valné hromady ARTN byl schválen mandát všem stávajícím členům statutárních orgánů jako v loňském roce. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky. Spolu s ním zasednou v dozorčím orgánu Pavel Kliment, partner poradenské společnosti KPMG Česká republika a Zdeněk Válka, který v České republice a na Slovensku řídí pobočku americké nadnárodní společnosti Stewart Title.

Správní rada ARTN zasedne v nadcházejícím funkčním období rovněž ve stejné sestavě: Gabriel Achour (advokátní kancelář Achour & Hájek), Emil Holub (Clifford Chance), Lenka Kostrounová (ČSOB), Jiří Pácal (Central Europe Holding), Petr Palička (Penta Investments) a Marcel Soural (Trigema).

Jako prezidentka ve správní radě zasedne znovu také Zdenka Klapalová, partnerka mezinárodní společnosti Knight Frank a Tomáš Drtina, který byl zvolen viceprezidentem.

Členskou základnu ARTN, kterou tvoří přední osobnosti a experti českého realitního trhu, budou moci od nynějška rozšířit i právnické osoby. Zapojení korporátních členů představuje významný krok v započatém procesu profesionalizace ARTN, rozšíření názorové platformy a zefektivnění práce v rámci pracovních skupin.

TISKOVÁ ZPRÁVA VE FORMÁTU PDF K DISPOZICI ZDE.

O Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, které bylo založeno v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zašťituje prestižní soutěž Nejlepší z realit/Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi. 

Kontakt pro média