Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Jan Sadil zvolen předsedou dozorčí rady ARTN, novým členem správní rady jmenován Petr Palička

Praha, 29. dubna 2014 - Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí má nové složení správní i dozorčí rady. Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí potvrdila růst vlivu významných developerů na činnost ARTN.

Členové ARTN rozhodli na své 13. valné hromadě o změně ve statutárních orgánech. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky, který do nové pozice nastupuje po dlouholetém působení ve správní radě v roli viceprezidenta.  Spolu s ním zasednou v dozorčím orgánu Pavel Kliment, partner poradenské společnosti KPMG Česká republika a opětovně byl zvolen Zdeněk Válka, který v České republice a na Slovensku řídí pobočku americké nadnárodní společnosti Stewart Title.

Správní rada ARTN zasedne v nadcházejícím funkčním období rovněž v obměněné sestavě. Novým členem správní rady byl jmenován Petr Palička, ředitel real estate skupiny Penta Investments, který bude ve správní radě zastupovat spolu s Marcelem Souralem ze společnosti Trigema a Radkem Pokorným z Agana Group oblast developmentu. Opětovně se členy správní rady stali také Gabriel Achour (advokátní kancelář Achour & Hájek), Emil Holub (Clifford Chance), Lenka Kostrounová (ČSOB) a Jiří Pácal (Central Europe Holding). Ve správní radě znovu zasedne také Zdenka Klapalová, partnerka mezinárodní společnosti Knight Frank, která byla již potřinácté jednomyslně zvolena prezidentkou sdružení a Tomáš Drtina, ředitel INCOMA GfK, který byl zvolen viceprezidentem.

Členskou základnu ARTN tvoří přední osobnosti působící ve všech oblastech trhu nemovitostí – v oboru developmentu, investic, architektury, financí, poradenství, práva, ve veřejné správě i na akademické půdě. Díky této rozmanité členské základně představuje ARTN seskupení jedinečné svou univerzální kompetencí a širokou názorovou platformou, které v tomto smyslu nemá v České republice obdoby.

TISKOVÁ ZPRÁVA VE FORMÁTU PDF K DISPOZICI ZDE.

O Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, které bylo založeno v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zašťituje prestižní soutěž Nejlepší z realit/Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi.