Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


4. 11. 2014

/ Členové ARTN se letos rozhodli ocenit aktivity DOXu

 

Výroční cena ARTN 2014

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí letos již po třinácté udělila svou Výroční cenu „Award for Excellence“. Na slavnostním galavečeru u příležitosti vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže Best of Realty si skleněnou trofej z rukou prezidentky ARTN Zdenky Klapalové převzal pan Leoš Válka z Centra současného umění, architektury a designu DOX. Výroční cenu ARTN uděluje od roku 2002 za zvláštní přínos a mimořádné zásluhy o rozvoj trhu nemovitostí v České republice.

Svým hlasováním členové ARTN rozhodli o udělení Výroční ceny pro centrum DOX za dlouhodobou a koncepční podporu prezentace české architektury a českých architektů, která poskytuje platformu pro dialog odborné i laické veřejnosti v mezinárodním kontextu. „Rozvoj realitního trhu je úzce spjat s kvalitou české architektury a úrovní dialogu, který mezi tvůrci architektonických projektů, jejich zadavateli a veřejností stále roste na důležitosti. Centrum DOX patří mezi průkopníky této otevřené komunikace a vnímáme, že celou českou společnost v tomto ohledu významně posunul,“ doplňuje Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, která cenu v podobě skleněné trofeje v sále České národní banky během slavnostního galavečera předala Leoši Válkovi, jednomu ze zakladatelů, dnes řediteli a jednomu z hlavních akcionářů centra.

„Myslím, že úspěch DOXu vděčí do značné míry svému nekompromisnímu architektonickému řešení. Ve světě současného umění, architektury a designu má architektura určitě nejmohutnější vliv na každodenní životy nás všech. A to v dobrém i špatném smyslu. Jsem rád, že DOX je příkladem té lepší varianty,“ říká Leoš Válka, letošní držitel ceny ARTN „Award for Excellence“.

Centrum DOX zvítězilo v hlasování členů ARTN v konkurenci dalších 8 nominovaných projektů a osobností. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí uděluje cenu „Award for Excellence“ již od roku 2002, jejím loňským držitelem se stal Jan Antoš za projekt rodinného Parku Mirakulum v bývalém vojenském areálu ve středočeských Milovicích. V roce 2012 jím byl ing. Jan Světlík ze společnosti Vítkovice Machinery Group za rozvoj ostravských Dolních Vítkovic. O dva roky dříve obdrželo cenu Centrum Paraple, které za podpory společnosti Trigema Building vybudovala přístavbu centra, v níž vedle speciálně upravených pokojů s 11 lůžky vznikla dílna na úpravu a opravy pomůcek, posilovna, samostatná počítačová učebna, konzultační místnost a prostor pro další služby klientům Centra Paraple. Mezi oceněnými osobnostmi je také například architekt Zdeněk Lukeš (2011), nebo Karel Večeře z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (2007).

O centru současného umění DOX

Centrum DOX je nezávislá, mezinárodně respektovaná instituce zabývající se prezentací současného umění, architektury a designu, která se nachází v Praze - Holešovicích.

Název DOX je odvozen z řeckých slov doxa (názor, mínění, přesvědčení, renomé) a paradoxon. Odkazuje na ambice současného umění, které nezná formální a obsahové zábrany, a na blízkost holešovických doků a industriální dědictví, se kterým pracuje architektura centra. Jedním z hlavních poslání centra je vytvořit prostředí, jež umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci rozdílných pohledů. Cílem tedy není „pouze“ prezentace výstav a uměleckých děl, nýbrž vytvoření dynamického fóra pro společenskou interakci.

Unikátní projekt centra DOX, který vytvořil architekt Ivan Kroupa (držitel berlínské ceny Forderungspreis Baukunst v roce 2001), se stal symbolem revitalizace pražské čtvrti Holešovice – komplex industriálních budov z konce devatenáctého století, jež původně sloužily ke kovovýrobě, propojil s novými stavbami a vytvořil komplex, který reflektuje jak historii místa, tak jeho novou funkci. Horizontální dispozice budov s rozdílnou výškou interiérů umožňují velkou míru variability prostorů, jež je pro prezentaci současného umění nezbytná.

Za realizací centra DOX a podporou jeho programu stojí Leoš Válka se svými partnery (Václav Dejčmar, Libor Winkler a Karel Janeček). Centrum se pro veřejnost otevřelo 19. října 2008 a do letošního podzimu má na svém kontě více než 120 výstavních projektů, přes 500 doprovodných programů a více než 600 vzdělávacích a rodinných programů. Dnes patří mezi nejprogresivnější umělecké instituce v České republice a u veřejnosti se těší široké oblibě.

www.dox.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA VE FORMÁTU PDF KE STAŽENÍ ZDE: