Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí si v pátek 12. září připomíná své 13. narozeniny

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) byla oficiálně zaregistrována po zhruba roční neformální předehře 12. září 2001 a v prvním roce své existence čítala 32 členů. Dnes je neziskové občanské sdružení tvořeno více jak stovkou osobností - předních představitelů developerských a investičních společností, právních, realitních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací působících na realitním trhu, včetně představitelů veřejné správy a akademické obce, kteří společně usilují o zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého nemovitostního trhu. Svou rozmanitou členskou základnou s univerzální kompetencí představuje ARTN jedinečné uskupení, které v tomto smyslu nemá v České republice obdoby.

K nejvýraznějším počinům během 13leté existence ARTN patří bezesporu odborná publikace Trend Report, kterou asociace vydává již od roku 2002 a dnes je součástí knihovny každého aktéra na realitním trhu, necelá stovka diskusních setkání pořádaných pro odbornou i širokou veřejnost a také činnost pracovní skupiny Legislativa, která se v minulých letech zásadním způsobem podílela na úpravách, vyjasnění výkladu či harmonizaci přístupu ve věci katastrálního zákona či aktuálně nového Občanského zákoníku. ARTN je také neodmyslitelně spojena se soutěží Best of Realty/Nejlepší z realit, jíž poskytuje odbornou záštitu a v jejímž rámci uděluje Výroční cenu ARTN.

Na plnění svých cílů ARTN úzce spolupracuje s řadou institucí, zejména s Českou bankovní asociací, Českým úřadem katastrálním a zeměměřičským, a dalšími profesními asociacemi. Za 13 let existence se staly partnery ARTN významné společnosti i jednotlivci.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF K DISPOZICI ZDE: 

O Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, které bylo založeno v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zaštiťuje prestižní soutěž Nejlepší z realit/Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi. Více o aktivitách a členství v ARTN na http://www.artn.cz.

Kontakt pro média