Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Právní doložka

Prohlášení o obsahu webu

Informace na tomto webu nemusí být správné z důvodu změn třetích stran. Popisované nebo vyobrazené věci, návrhy nebo dokumentace nemusí být k dispozici.

Vyhrazujeme si právo provádět kdykoliv bez upozornění změny textů, popisů i fotodokumentace.

Informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou" a mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

V žádném případě nebude Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí odpovědná žádné straně nebo za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody z důvodu jakéhokoli použití tohoto internetového serveru, nebo jakéhokoli jiného odkazovaného internetového serveru, včetně, bez omezení, jakékoli ztráty zisků, přerušení obchodování, ztráty programů nebo jiných dat na vašem systému pro zpracovávání informací nebo jinak, a to i v případě, že jsme byli výslovně upozorněni na možnost takového poškození.

Asociace neposkytuje žádné záruky a/nebo reprezentace o žádném jiném internetovém serveru, ke kterému byste mohli získat přístup prostřednictvím tohoto serveru. Informace na tomto internetovém serveru mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.