Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Zajímá vás členství v Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí?

Chtěli byste se dozvědět více? Kontaktujte nás: info@artn.cz, 774 272 393.

Jste-li rozhodnuti stát se členem ARTN a máte dle stanov splněnu podmínku podpory 5 řádných členů, potřebné formuláře jsou připraveny ke stažení:

Řádně vyplněný se všemi náležitostmi jej prosím zašlete buď doporučenou poštou na naši adresu nebo jako naskenovaný dokument na e-mailovou adresu info@artn.cz.