Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Benefity

VÝHODY PLYNOUCÍ Z ČLENSTVÍ V ARTN (platí současně i pro členy-čekatele)

BUSINESS NETWORKING


ARTN připravuje top manažerská setkání aktérů realitního trhu, která slouží k budování obchodních vztahů a neformálních kontaktů.

 • Každoroční předvánoční setkání členů ARTN, spolupracovníků, příznivců a hostů z řad expertů napříč realitním trhem.
 • Valná hromada členů ARTN - je organizována vždy v březnu/dubnu nového roku a slouží nejen k vyhodnocení aktivit ARTN za uplynulé období, představení plánu a rozpočtu činnosti na rok následující ale je rovněž očekávanou událostí, kdy jsou představeni noví členové a probíhá volba členů do statutárních orgánů. Akce je rovněž vítanou neformální platformou k široké odborné diskusi o problémech realitního trhu.

SETKÁVÁNÍ NA ODBORNÁ TÉMATA


Mezi aktivity ARTN patří i pravidelná diskusní setkání na aktuální témata rozvoje trhu nemovitostí, která jsou zaměřena na odbornou i laickou veřejnost.

 • Členové ARTN mají vstup na diskusní setkání zdarma.
 • Korporátní členové mohou využít vstup zdarma na diskusní setkání až pro libovolné 4 osoby ze své společnosti.

PROMOTION


Hlavním nástrojem propagace členů a aktivit ARTN jsou webové stránky artn.cz. Tyto stránky poskytují všem členům příležitost prezentovat události a novinky z realitního trhu. Možnost prezentace je pro členy ARTN zdarma.

ARTN rovněž poskytuje svým členům příležitostné slevy na inzerci ve vybraných realitních médiích či rubrikách.

PUBLIKACE


Expertní studie Trend Report je kolektivním dílem členské základny ARTN a dalších odborníků z trhu nemovitostí. Jedná se o výroční odbornou zprávu o stavu českého trhu nemovitostí, která se soustředí na aktuální trendy a perspektivy této významné hospodářské oblasti.

 • Členové ARTN mají zdarma 1 výtisk Trend Reportu.
 • Korporátní členové mají zdarma 5 výtisků Trend Reportu.
 • Všichni členové mají možnost přispívat do článků a publikací ARTN.

ODBORNÉ GARANCE A ZÁŠTITY


ARTN je odborným garantem prestižní soutěže Best of Realty. Při této slavnostní příležitosti ARTN každoročně uděluje zvláštní cenu ARTN Award of Excellence za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí.

 • Fyzickým osobám, členům ARTN poskytujeme 10% slevu na vstupenku na závěrečný galavečer soutěže Best of Realty.
 • Právnickým osobám, členům ARTN poskytujeme 5% slevu na neomezený počet vstupenek a 10% slevu při objednávce celého stolu.

Rádi poskytneme odbornou garanci či záštitu také akcím našich členů. Jednotlivé projekty posuzujeme vždy individuálně.

PODPORA ODVĚTVÍ


V rámci úsilí o zvyšování kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí se ARTN  v rámci činnosti pracovních skupin významně angažuje v průběhu příprav různých zákonných a podzákonných norem a veřejně deklaruje svá stanoviska.

 • ARTN byla oficiálně zařazena do databáze konzultujících organizací DataKO v rámci vládního systému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů RIA. ARTN aktivně nabídla možnost využití svých kapacit na přípravě materiálů ve vybraných kompetenčních oblastech, a to – bytová politika, tvorba cenových map nemovitostí, urbanismus a územní plánování, a legislativa.
 • Členem pracovní skupiny se může stát jakýkoliv člen sdružení, člen-čekatel a s předchozím souhlasem správní rady rovněž přizvané spolupracující osoby, jejichž zájmy nejsou v rozporu se zájmy a cíli ARTN.

OSTATNÍ BENEFITY


 • 20% sleva na akce Stavebního fóra
 • 30% sleva na konferenci Czech Real (IIR)