Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Členství

Členství v ARTN je možné pro fyzické a právnické osoby, které:

  • hrají významnou roli na českém trhu nemovitostí;
  • se ztotožňují s cíli ARTN;
  • se hodlají aktivně zapojit do činností ARTN.

Žádost o členství musí být dle stanov ARTN podmíněna podporou 5 řádných členů. Přihláška do asociace je k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.

Schválením žádosti správní radou ARTN se žadatel stává členem-čekatelem, jehož řádné členství vzniká až po odhlasování valnou hromadou a úhradou níže uvedených příspěvků.
 

Členský příspěvek

Pro právnické osoby činí řádný členský příspěvek 20 000 Kč ročně.

Pro fyzické osoby činí řádný členský příspěvek 5 000 Kč ročně.

Pro studenty a zástupce státních institucí a vysokých škol činí řádný členský příspěvek 500 Kč ročně.

Noví členové ARTN hradí navíc jednorázový vstupní příspěvek, a to ve výši 10 000 Kč (studenti a zástupci státních institucí a vysokých škol hradí 500 Kč).