Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Trend Report


Obecné informace

Expertní studie Trend Report je kolektivním dílem členské základny ARTN a dalších odborníků z trhu nemovitostí. Jedná se o výroční odbornou zprávu o stavu českého trhu nemovitostí, která se soustředí na aktuální trendy a perspektivy této významné hospodářské oblasti. Trend Report připravují nejen pracovní skupiny ARTN, na přípravě participuje i kompletní členská základna. Všesměrná orientace, vysoká odbornost, objektivita a mimořádná informační hodnota Trend Reportu jsou dány právě jedinečnou skladbou autorského kolektivu.

Poprvé byla studie Trend Report oficiálně uveřejněna v červnu 2002. Od té doby byla často citována v odborném i denním tisku a stala se klíčovou publikací v této oblasti. Vychází v limitované sérii v česko-anglické verzi. Studie je členěna do 11 základních kapitol, které také odrážejí strukturu trhu nemovitostí:

 • Makroekonomický vývoj
 • Rezidenční trh
 • Trh s kancelářskými prostory
 • Trh s maloobchodními prostory
 • Trh průmyslových nemovitostí
 • Cestovní ruch
 • Property Management
 • Investiční trh
 • Financování nemovitostí a investice do nemovitostí
 • Právo
 • Daně

Od svého prvního vydání si TREND REPORT vydobyl své nezastupitelné postavení. Stal se prestižní odbornou publikací, která je nedílnou součástí knihovny každého aktéra na nemovitostním trhu. Snahou autorů a ARTN je na této expertní studii dále pracovat a v každém roce vydání ji připravit tak, aby dokázala odborné i laické veřejnosti nabídnout vždy objektivní a komplexní pohled na vývoj na českém trhu nemovitostí včetně aktuálních trendů z pohledu předních expertů.

Máte zájem o Trend Report?

V případě Vašeho zájmu o aktuální výtisk nebo i starší ročníky této publikace, kontaktujte manažerku Asociace: Martina Kaděrová tel.: 774 272 393 e-mail: info@artn.cz

Tištěná publikace Trend Report stojí 500 Kč (bez DPH) a po předchozí telefonické dohodě si ji můžete vyzvednout v kanceláři ARTN (Ječná 39a, 120 00 Praha  2 - Nové Město)  nebo Vám ji na základě objednávky rádi zašleme na dobírku poštou za cenu navýšenou o poštovní náklady (zhruba 90,- Kč).

Máte zájem o inzerci v Trend Reportu?

Podrobné možnosti o formátech a podmínkách inzerce najdete zde. V případě jakýchkoli dotazů, nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném čísle a adrese.