Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Best of Realty


BoR 2013

Soutěž Best of Realty - Nejlepší z realit, v tuzemsku považovaná za nejprestižnější ve svém oboru, otevírá již svůj jubilejní 15. ročník. Na tuzemském realitním trhu je tak oborovou soutěží s nejdelší tradicí. O nominaci na ocenění prestižním titulem Best of Realty - Nejlepší z realit 2013 se až do pátku 6. září 2013 mohou ucházet tuzemské stavby dokončené a zkolaudované po 1. lednu 2012. Dějištěm slavnostního galavečera, na němž budou v úterý 5. listopadu 2013 vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům, se stane stejně jako vloni sál České národní banky (bývalá Plodinová burza) na Senovážném náměstí v Praze.

Soutěž se již tradičně koná pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Soutěž vznikla již v roce 1999 a od data svého založení oceňuje výjimečné nemovitosti realizované na území České republiky, které byly nově vybudovány či prošly zásadní rekonstrukcí. Každoročně jsou titulem Best of Realty – Nejlepší z realit oceňovány projekty, které v uplynulém období přispěly k růstu úrovně českého realitního trhu a dokládají schopnosti developerů, architektů, projektantů, stavitelů i realitních agentů. Respektované tituly uděluje odborná porota, složená z předních odborníků českého realitního trhu, letos v celkem šesti základních kategoriích: Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Obchodní centra, Hotely a také Průmyslové a skladové areály. Vedle těchto kategorií získá Zvláštní cenu poroty také projekt, který se za příslušné období výjimečným způsobem zasloužil o rozvoj českého realitního trhu. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) uděluje speciální cenu Award for Excellence osobnosti, která se významně zasloužila o rozvoj oboru. V neposlední řadě mohou dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorií i laici, hlasující na webu soutěže www.bestofrealty.cz a prostřednictvím webů mediálních partnerů. Vítěz tohoto hlasování si z galavečera odnáší Cenu čtenářů.

Uchazeči o titul „Best of Realty - Nejlepší z realit 2013“ v příslušné vypsané kategorii musí organizátorovi soutěže nejpozději do 6. září 2013 zaslat elektronickou přihlášku – vyplněný nominační formulář (www.bestofrealty.czwww.bestofrealty.com) a na jeho adresu doručit kvalitní fotografie exteriéru a interiéru projektu. Přihlášky lze elektronicky zasílat již nyní.

Aby projekt mohl být do soutěže přihlášen, musí splňovat několik základních podmínek. Musí být v pravém slova smyslu "dán na trh". To znamená, že nejméně z 50 procent musí být určen k pronájmu či k prodeji; vlastník tedy může využívat maximálně jeho polovinu. Projekt musí být dokončen po 1. lednu 2012 (případně může být v době nominace v kolaudačním řízení), přičemž nesmí být nominován již v některém z předchozích ročníků soutěže. S přihlášením projektu do soutěže musí souhlasit majitel objektu. Vzhledem k tomu, že stavby ucházející se o titul by podle regulí měly být šetrné k životnímu prostředí, požaduje organizátor soutěže doložit jako součást přihlášky také průkaz energetické náročnosti budovy.

Nominované projekty posoudí odborná porota ve složení: předseda odborné poroty:

  • Dr. Tomáš Drtina (INCOMA GfK)

Členové/odborní garanti jednotlivých kategorií:

  • Ing. arch. Oleg Haman (CASUA), Ing. Lenka Kostrounová (ČSOB), Ing. Kamil Kosman (ARTN), Ing. Pavel Kühn (Česká spořitelna), Ing. Jiří Linhart (Knight Frank), Ing. Jakub Pelikán (Goodman), Ing. Marcel Soural (Trigema), Ing. Václav Stárek (Asociace hotelů a restaurací ČR)

Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů jsou výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na trhu nemovitostí. Ocenění se tak může dočkat jen projekt, který oproti ostatním přináší výraznou přidanou hodnotu. S pravidly soutěže i jejími uplynulými ročníky se zájemci o nominaci mohou seznámit na webové stránce soutěže www.bestofrealty.cz.

V loňském roce se o titul Nejlepší z realit ucházelo 36 projektů v pěti základních kategoriích (šestá kategorie Průmyslové a skladové areály nebyla naplněna) a čtyři projekty v kategorii Zvláštní cena poroty. Slavnostního večera v sále České národní banky, spojeného s vyhlášením výsledků a předáním cen, se zúčastnilo cca 250 osobností reprezentujících český i zahraniční realitní trh a související obory. Jako každoročně pořadatel i k loňskému ročníku vydal publikaci představující nominované a vítězné projekty v jednotlivých kategoriích a vítěze z předchozích let. Za dobu trvání soutěže bylo do klání o titul Nejlepší z realit přihlášeno více než 500 projektů z celé České republiky.