Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Aktivity

Základními cíli sdružení ARTN jsou zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí, propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních změn.

Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report, pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zašťituje prestižní soutěž Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN Award of Excellence za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi.

Jedním z významných prostředků efektivity ARTN je zřizování pracovních skupin, které sdružují profesionály z různých odvětví. Tyto skupiny pak pracují nad zadaným tématem k dosažení cílů Asociace.